Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

      Helyi Választási Bizottság

7977.Kastélyosdombó, Fő utca 73.K I V O N A T

a Kastélyosdombói Helyi Választási Bizottság
2010. augusztus 16.-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből
 
 

Tárgy: Polgármesterjelölt, valamint egyéni listás jelölt állításához szükséges 

             ajánlások számának meghatározása.

 

5/2010.(VIII.16.) HVB határozat:

A Kastélyosdombói Helyi Választási Bizottság megállapítja, hogy a 2010. október 03.-ára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a közszemlére kerülő névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 184, melynek alapján a polgármester jelöléshez a választópolgárok 3 %-a, azaz 6 db ajánlás, az egyéni listás jelölt jelöléséhez a választópolgárok 1 %-a, azaz 2 db ajánlás szükséges. A határozat a mai nappal Darány, Rákóczi utca 72. szám és Kastélyosdombó, Fő utca 67. szám alatti hivatali hirdetőtáblán közzétételre kerül.

 
A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Területi Választási Bizottsághoz címzett, de a Kastélyosdombói Helyi Választási Bizottságnál benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. augusztus 18.-án 16.00 óráig megérkezzen, a határidő jogvesztő. A fellebbezésnek – elutasítás terhe mellett – tartalmaznia kell a fellebbezés Ve. 79.§.(2) bekezdés szerinti alapján, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét és – ha az ettől eltérő – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát és elektronikus levélcímét.
 
I N D OK O L Á S

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9.§. (1) bekezdése alapján - egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott -.  

Fenti törvény (3) bekezdése alapján - polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott -.

 

Kastélyosdombó községben a közszemlére kerülő névjegyzék szerint a választópolgárok száma 184 fő, így a Helyi Választási Bizottság a polgármester jelölt, valamint egyéni listás jelölt állításához szükséges ajánlások számának meghatározásáról a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 
A határozat a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 29/B.§. (1) bekezdésére tekintettel került meghozatalra. A közzétételre a Ve. 29/C.§.(5) bekezdése alapján került sor. Jogorvoslatra utalás a Ve. 79-81.§-án alapul, a fellebbezést a Ve. 79.§. (2) bekezdése szerint jogszabálysértésre hivatkozással a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani.
 

Kovács István Tibor

HVB elnökhelyettes

 

Záradék: Az 5/2010.(VII.16.) KIM rendelet 6.§. (1) bekezdés g)pontja alapján a kivonat a mai napon közzétételre került.

Kastélyosdombó, 2010. augusztus 16.
 
Salamon Erzsébet

                                                                                                    HVI vezető

[Vissza]